Thông thường, Tuấn Ý khuyến cáo nên có 2 người lắp dựng nhà bạt di động; tuy nhiên với những bộ Nhà bạt 2mx2m, Nhà bạt 3mx3m khung phổ thông chân vuông việc lắp dựng lại dễ dàng hơn, nên nếu như bạn đã biết cách lắp dựng thì chỉ cần 1 người cũng dựng nhà bạt lên được. Hãy gọi cho Tuấn Ý 0987784986 nếu bạn cần hỗ trợ thêm nhé!

Với những bộ Nhà bạt 2mx2m, Nhà bạt 3mx3m khung phổ thông chân vuông việc thu gọn lại dễ dàng hơn, nên nếu như bạn đã biết cách thu gọn thì chỉ cần 1 người cũng thu nhà bạt lại được. Hãy gọi hotline 0987784986 để được hỗ trợ thêm nhé!